Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị giao ban Quý I và ký kết giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn năm 2023

Chiều ngày 24/02/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Quý I và ký kết giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn năm 2023

       Chiều ngày 24/02/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Quý I và ký kết giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn năm 2023. Thành phần: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

          Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên, chủ trì hội nghị, đánh giá kết quả công tác Mặt trận trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận trong thời gian đến như: Cần đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở; tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT ngày 01/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; tổ chức đến thăm và hỗ trợ an sinh tại các huyện, xã kết nghĩa như huyện Phước Sơn và xã Chơ Chun, huyện Nam Giang; tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động giám sát và phản biện xã hội,… Đồng thời, nắm chắc tình hình dư luận xã hội, đời sống, tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết (đặc biệt là ở các địa phương trọng điểm có nhiều dự án), tạo sự đồng thuận, thống nhất, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện nhà trong năm 2023.  

Tại Hội nghị, Ban Thường trực hướng dẫn nội dung trọng tâm công tác thi đua năm 2023 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã-thị trấn, triển khai ký kết giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn năm 2023. Qua đó, thể hiện được sự quyết tâm thi đua giữa các xã-thị trấn trên địa bàn huyện trong năm 2023. 

 

Tin liên quan