DANH MỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

DANH MỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1389/QĐ-UBND NGÀY 24/5/2021 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Tin liên quan