Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2023, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 và bàn giao công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cho Liên đoàn Lao động huyện theo hình thức trực tuyến từ huyện đến xã, thị trấn.

Chủ trì hội nghị Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Đ/c Đặng Hữu Phúc- Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên Ban chỉ đạo phong trào huyện và Ban chỉ đạo phong trào các xã, thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 10/01/2023 của BCĐ phong trào “TDĐKXĐSVH” tỉnh Quảng Nam về thực hiện các nhiệm vụ phong trào “TDĐKXĐSVH” năm 2023, Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện đã tham mưu ban hành kế hoạch công tác năm 2023, xây dựng quy chế hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phân công các thành viên ban chỉ đạo đứng điểm các xã, thị trấn.
Thời gian qua, do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện bị tạm dừng hoạt động vì thế nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Để tiếp tục khơi dậy các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trong thời gian đến, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2023, hầu hết các xã, thị trấn đều xây dựng tổ chức nhân tháng hoạt động thể thao cho mọi người 27/3.
Trong năm 2022, việc triển khai thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động và tiêu chí hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được thực hiện khá tốt, các địa phương đã tập trung bố trí quy hoạch đất và xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa. Tại các Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã thị trấn, Nhà sinh hoạt văn hóa thôn, khối phố đều tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức học tập các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao quần chúng, tổ chức các hoạt động đọc sách báo. Toàn huyện hiện có 76 sân bóng đá (trong đó có 05 sân bóng đá nhân tạo), 13 hồ bơi (xây dựng và lắp ghép), 05 cơ sở kinh doanh thể dục thể hình, có 51/78 thôn- khối phố lắp đặt 405 dụng cụ thể thao tại khu vui chơi cho người già và trẻ em.


Phong trào xây dựng thôn - khối phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị thường xuyên được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự tham gia hưởng ứng của đông đảo Nhân dân; phát huy tinh thần tương thân, tương ái; nâng cao ý thức tự quản cộng đồng; huy động nguồn lực to lớn trong Nhân dân xây dựng các công trình phúc lợi, thiết chế văn hóa, giao thông nông thôn đã tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh, giúp nhau phát triển kinh tế, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.Kết quả toàn huyện có 64/78 thôn, khối phố đạt thôn khối phố văn hóa - tỷ lệ 82,05%, có 22 thôn khối phố đạt thôn văn hóa 3 năm liên tục (trong đó có 7 thôn khối phố đạt thôn văn hóa 3 năm tiêu biểu), 42 thôn khối phố đạt văn hóa 5 năm liên tục trong đó có 06 thôn khối phố đạt 5 năm tiêu biểu; có 6/11 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới tỷ lệ 54,5%; có 35 Tộc ước được công nhận, 27 Tộc được công nhận Tộc văn hóa nâng tổng số tộc văn hóa trên toàn huyện là 96 tộc. Số thôn, khối phố đạt và duy trì thôn văn hóa ngày càng cao. 
Cùng với xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã phát huy hiệu quả, bộ mặt nông thôn có sự thay đổi rõ rệt, các địa phương đã tập trung đầu tư kinh phí xây dựng nhiều công trình phục vụ Nhân dân như: Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà văn hóa - Khu Thể thao thôn, khối phố, khu vui chơi dành cho trẻ em; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt; văn hóa, giáo dục, y tế có bước phát triển, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; cảnh quan môi trường được cải thiện, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết. Nhiều địa phương tập trung xây dựng tuyến đường hoa; thu gom và xử lý rác thải; tình trạng biển, bảng quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị đã giảm đáng kể; hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước được chỉnh trang, cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng thôn văn hóa. 
Các địa phương đã tranh thủ nhiều nguồn lực đầu tư mua sắm các trang thiết bị tập luyện thể dục thể thao như yoga, thể dục dưỡng sinh, thể hình, cầu lông, bóng chuyền, bên cạnh đó thì tại các nhà sinh hoạt văn hóa thôn kiểu mẫu đều được đầu tư các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, trồng cây xanh thu hút đông đảo người dân và trẻ em tham gia sinh hoạt trong những buổi chiều và sáng sớm tạo nên diện mạo mới ở các khu dân cư, góp phần đáng kể trong việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, các thiết chế văn hóa trên địa bàn ngày càng phát huy hiệu quả, chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các địa phương ngày càng nâng cao. Các địa phương cũng đã ban hành quy chế hoạt động của các thiết chế văn hóa, đảm bảo mọi người dân đều có quyền thụ hưởng trên tinh thần sử dụng an toàn, ổn định, lâu bền. 
Tại hội nghị đồng chí Đặng Hữu Phúc- Phó Chủ tịch UBND huyện-Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống” huyện yêu cầu các ngành, địa phương bám sát nội dung đề ra triển khai thực hiện trong năm 2023. Đối với việc xây dựng đô thị văn minh thị trấn Nam Phước cần sớm triển khai kế hoạch theo hướng dẫn ngành cấp trên. Chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin tham mưu tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng văn hóa”; “Ấp văn hóa”; “Bản văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa”.