THỊ TRẤN NAM PHƯỚC TỔ CHỨC LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngày 5/3/2023, ủy ban nhân dân thị trấn Nam Phước tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững khối phố Xuyên Đông và khối phố Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước.

Ngày 5/3/2023, ủy ban nhân dân thị trấn Nam Phước tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững khối phố Xuyên Đông và khối phố Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước. Đây là khối phố thứ hai và thứ ba trên địa bàn thị trấn Nam Phước được lựa chọn triển khai nhân rộng mô hình CLB Gia đình phát triển bền vững trong năm 2023.

 CLB Gia đình phát triển bền vững được thành lập tại khối phố Xuyên Đông có 22 gia đình, ban chủ nhiệm gồm 4 người. Sau khi công bố Quyết định thành lập đại diện câu lạc bộ đã thông qua quy chế hoạt động và ra mắt Ban Chủ nhiệm.