Ngày Gia đình Việt Nam (28/6): Nguồn gốc và Ý nghĩa

Gia đình là tổ ấm của mỗi người, mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, gia đình có phát triển thì xã hội mới phát triển và ngược lại. Mỗi quốc gia, dân tộc nếu muốn tồn tại đều phải biết yêu quý, trân trọng gia đình.

            Nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình, gìn giữ và phát huy những ý nghĩa văn hóa, tinh thần đậm nét truyền thống Việt Nam, ngày 04 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam.

          Ngày Gia đình Việt Nam là một ngày lễ tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam, là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc cùng “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

          Mỗi một gia đình sẽ có những cách khác nhau để tận hưởng ngày này được hạnh phúc, trọn vẹn nhất. Điều đặc biệt là mỗi một cá nhân đều sẽ cảm nhận được sự ấm áp, thân thuộc mỗi khi có dịp quây quần bên gia đình vào ngày này. Cũng bởi lẽ đó mà hàng năm, chúng ta đều dành một khoảng thời gian nho nhỏ để tôn vinh gia đình.

 

         Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

           Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

          Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ, cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc.

CLB gia đình Duy Xuyên tham gia ngày Hội Gia đình tỉnh Quảng Nam - 2022

          Trong những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện Duy Xuyên luôn được quan tâm đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng. Năm 2022, toàn huyện hiện có 31.837/34.377 gia đình đạt Gia đình văn hóa, tỷ lệ 92,61%. Các biện pháp phòng chống bạo lực gia định được triển khai khá tích cực với 25 Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 20 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 14 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 65 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và 58 đường dây nóng hoạt động thường xuyên. Thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, Ủy ban nhân huyện Duy Xuyên đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên huyện Duy Xuyên đến năm 2030 với mục tiêu chung là Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc,văn minh vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển bền vững, là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, là nền tảng xây dựng xã hội hạnh phúc, quốc gia hạnh phúc.