Thông báo về việc khởi công xây dựng công trình:Cầu đi Rộc Lác; Địa điểm xây dựng: Xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo về việc khởi công xây dựng công trình:Cầu đi Rộc Lác; Địa điểm xây dựng: Xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan