Trường Mẫu giáo Duy Châu tổ chức hoạt động Yêu thương và Chia sẻ

Sáng nay 20/3/2023, Trường Mẫu giáo Duy Châu tổ chức hoạt động Yêu thương và Chia sẻ nhân Ngày Quốc tế Hạnh Phúc.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc là ngày 20 tháng 3 hàng năm, bắt đầu từ năm 2013. Ngày lễ quốc tế này đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức quyết định khi tất cả 193 quốc gia thành viên nhất trí thông qua nghị quyết A/RES/66/281 ngày 20 tháng 6 năm 2012, chọn ngày lễ này để kỷ niệm hạnh phúc của nhân loại trên thế giới, là ngày của hành động, tích cực và nỗ lực hơn nữa để xây dựng một thế giới chung mang lại hạnh phúc.