Duy Xuyên tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề về các giá trị văn hoá – lịch sử tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam

Ngày 22/3/2023, Huyện uỷ Duy Xuyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề về các giá trị văn hóa - lịch sử tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Công Dũng - TUV - Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Quang Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Phan Xuân Cảnh - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện và hơn 700 đồng chí là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện và cán bộ chủ chốt của 14 xã - thị trấn.

Huyện tổ chức 02 lớp, mỗi lớp diễn ra 01 buổi với 02 chuyên đề gồm: Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc; Những giá trị đặc trưng của văn hoá, con người Quảng Nam do Phó Giáo sư - Tiến sĩ Ngô Văn Minh, Học viện Chính trị Khu vực III, thành phố Đà Nẵng trực tiếp truyền đạt.