Hội nghị hiệp thương với các tổ chức thành viên củng cố, duy trì, thành lập mới mô hình mới, công trình chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Duy Xuyen tổ chức hội nghị hiệp thương với các tổ chức thành viên củng cố, duy trì, thành lập mới mô hình mới, công trình chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Sáng ngày 23/3/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên chủ trì tổ chức Hội nghị hiệp thương với các tổ chức thành viên củng cố, duy trì, thành lập mới mô hình mới, công trình chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phân công giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững năm 2023. Đồng thời, tổ chức sơ kết kết quả thực hiện Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-MTTQ ngày 07/4/2017 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với các tổ chức thành viên tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các tổ chức thành viên; cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Hải – UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện – chủ trì Hội nghị. 

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua dự thảo báo cáo kết quả phối hợp về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023.

 Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và thống nhất củng cố, duy trì mô hình, công trình, phần việc trong năm 2023 cụ thể như sau: Mô hình “Tuyến đường hoa”, “Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường”, Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Mô hình “Vườn ươm thanh niên”, thực hiện các mô hình “Biến chân rác thành bồn hoa”, “Tuyến phố văn minh”, “Tuyến đường hoa thanh niên”, “Hàng cây thanh niên” của Huyện đoàn. Mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình” của Hội Nông dân. Mô hình  “Cộng đồng học tập cấp huyện” và mô hình “Công dân học tập” của Hội Khuyến học huyện; và xây dựng các mô hình mới như: “Vườn cây sinh kế” của Huyện đoàn. Mô hình “Cải tạo vườn tạp thành vườn mẫu” của Hội Nông dân huyện. Mô hình “Tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh Hội Cựu chiến binh tự quản” của Hội Cựu chiến binh huyện. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các phần việc như: xây dựng các “Tuyến đường Thanh niên tự quản Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn” trên toàn huyện; tu sửa hoặc xây dựng mới các Khu vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các xã kinh tế-xã hội còn khó khăn; ra quân hoạt động “Hãy làm sạch biển”, “Tử tế vì môi trường”; tổ chức “Hành trình khởi nghiệp”, thăm quan các mô hình kinh tế tiêu biểu trong thanh niên; đưa vào sử dụng Chatbot - Trợ lý ảo trên Zalo và Fanpage Huyện đoàn hỗ trợ tra cứu sản phẩm OCOP Duy Xuyên. Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; ứng xử giao tiếp, xây dựng môi trường Xanh - sạch - đẹp. Tuyên truyền, vận động hội viên người cao tuổi tham gia hiến đất mở đường, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận phát động,…….

Đồng thời, trên cơ sở Chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện theo Quyết định số 7814/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Duy Xuyên, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội huyện phân công giúp đỡ 11 hộ nghèo thoát nghèo bền vững năm 2023.

Tin liên quan