Công đoàn Cơ quan thị trấn Nam Phước long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngày 23/3/2023, Công đoàn Cơ quan thị trấn Nam Phước long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Toàn cảnh Đại hội

Về dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội có đồng chí Lê Chính Đông - HUV – CT Liên đoàn Lao động Huyện Duy Xuyên; đồng chí Trần Yên – HUV – Bí thư đảng bộ chủ tịch HĐND thị trấn, Đ/c Văn bá Thanh – Phó bí thư Đảng ủy, CT UBND thị trấn, 

ảnh: Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Công đoàn cơ sở cơ quan thị trấn Nam Phước có 34 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, nhưng Công đoàn cơ quan thị trấn Nam Phước đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia gia xây dựng Đảng, chính quyền. Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn đã tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với UBND  tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo công khai, dân chủ. BCH Công đoàn  thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn, tham mưu với Đảng ủy, UBND thị trấn thực hiện tốt chế độ chính sách tiền lương, xét khen thưởng, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết; tiếp nhận và tổ chức trao quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.