Duy Trinh : Phát động Tháng hoạt động thể dục – thể thao 27/3/2023 và hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Sáng 26/3/2023, UBND xã Duy Trinh tổ chức Lễ phát động Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.

Tại lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, đ/c Nguyễn Văn Sơn – UV.BTV – PCT.UBND xã phát biểu khai mạc, đ/c Đoàn Công Vân – Phó bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Duy Trinh  thông qua lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động có ý nghĩa, một ngày hội lớn, là hành động thiết thực để rèn luyện thân thể theo gương của Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” .

Ngay sau lễ phát động, Đại biểu lãnh đạo địa phương cùng đông đảo quần chúng nhân trên địa bàn tham gia chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân./.