HUYỆN ỦY DUY XUYÊN SƠ KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG

HUYỆN ỦY DUY XUYÊN SƠ KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG

Chiều ngày 30/3/2023, Huyện uỷ Duy Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Mạnh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các cơ quan Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Đảng uỷ Công an huyện, Đảng uỷ Quân sự huyện, Thanh tra huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự và tập thể lãnh đạo, công chức cơ quan Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy.

          Trong năm 2022, UBKT Huyện ủy cùng 11 cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo theo quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng và đạt được một số kết quả quan trọng. Hầu hết các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện cơ bản tốt việc cung cấp trao đổi các thông tin, tài liệu liên quan để sớm phát hiện kiểm tra, kiểm điểm, xử lý vi pham đối với tổ chức Đảng và đảng viên một cách đồng bộ, nghiêm minh. Các kế hoạch kiểm tra, giám sát của các Ban, ngành cơ bản hạn chế trùng lắp về nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát. Việc ban hành, chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp đã tạo cơ sở pháp lý, phát huy được vai trò, chức năng của các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. UBKT Huyện uỷ và các ban, ngành có liên quan tăng cường phối hợp chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định, kịp thời tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Cảnh quan hội nghị

          Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp; tập trung tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.