Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Sáng ngày 14.5, tại huyện Duy Xuyên, BHXH tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, cum 4 huyện thị xã, thành phố là Duy Xuyên, Đại Lộc, Hội An và Điện bàn. Ông Văn Phú Quân - phó giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam dự và phat biểu phát động.