Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Sáng ngày 14.5, tại huyện Duy Xuyên, BHXH tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, cum 4 huyện thị xã, thành phố là Duy Xuyên, Đại Lộc, Hội An và Điện bàn. Ông Văn Phú Quân - phó giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam dự và phat biểu phát động.

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh quan trọng của Đảng, Nhà nước, trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia nhằm bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định cuộc sống Nhân dân, đồng thời thể hiện tính nhân văn của nhà nước ta. Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị và người dân, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế liên tục tăng qua các năm. Đặc biệt, quyền lợi người tham gia bảo hiểm được bảo đảm, thủ tục ngày càng được đơn giản hóa, công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ.