Thông tin về khai quật khảo cổ Nổng Cây

Thông tin về khai quật khảo cổ Nổng Cây, xã Duy Hải

Sáng ngày 10/5/2023 Bảo tàng tỉnh Quảng Nam phối hợp với đoàn chuyên gia của trường ĐHKHXH&NV-Đại học Quốc gia Hà Nội do GS.TS Lâm Mỹ Dung làm Trưởng đoàn, Phòng VHTT huyện, UBND xã Duy Hải tiến hành khai quật khẩn cấp tại di tích Nổng Cây thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải với Tổng diện tích khai quật 200m2 theo QĐ số 127/QĐ-SVHTTDL ngày 17/4/2023 của Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam về khai quật khẩn cấp di tích Nổng Cây. Địa điểm này là gò cát lớn, có độ cao trên 10 mét, nằm trên đoạn đường ĐH 6B, ở tọa độ 15,5041262 vĩ độ bắc, 108,2412411 kinh độ đông Thời gian khai quật dự kiến trong vòng 30 ngày từ ngày 04/5/2023 đến ngày 04/6/2023. Năm 2018, khi đang thi công thì phát hiện di tích nên dừng lại cho đến bây giờ.