Đảng bộ xã Duy Phước tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao huy hiệu Đảng đợt 19/5.

Sáng ngày 18/5, Đảng bộ xã Duy Phước tổ chức long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2023) và trao huy hiệu Đảng đợt 19/5.

Trong buổi lễ Đảng bộ xã Duy Phước đã cùng nhau ôn lại về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt  Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế, tình cảm yêu mến kính trọng của Nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.