Lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ

Việc thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) trên địa bàn tỉnh trong hai năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Phòng GD-ĐT phối hợp với Huyện đoàn Duy Xuyên vừa tổ chức Liên hoan chúng em kể chuyện Bác Hồ. Ảnh: N.Đ
Phòng GD-ĐT phối hợp với Huyện đoàn Duy Xuyên vừa tổ chức Liên hoan chúng em kể chuyện Bác Hồ.

Thống nhất ý chí và hành động

Mọi hành động, việc làm tốt đều bắt đầu từ nhận thức đúng đắn. Xác định như vậy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh luôn chú trọng tuyên truyền, quán triệt, học tập với nhiều hình thức phù hợp đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Kết luận 01. Qua đó, tạo sự lan tỏa giá trị, nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong sinh hoạt và công tác; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, đưa chủ trương của Đảng đi vào đời sống.

Theo ông Thái Bình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cấp ủy cơ sở đã chủ động gắn thực hiện Kết luận 01 với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đặc biệt, việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, quần chúng với tinh thần “tự soi, tự sửa” đã kịp thời phát huy, nhân rộng ưu điểm và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023: “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: N.Đ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023: “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Một trong những mục đích, ý nghĩa quan trọng hàng đầu của Kết luận 01 là góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Do vậy, trong lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy hai cấp luôn xác định việc triển khai Kết luận 01 phải kết hợp chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường trách nhiệm cá nhân, tinh thần tự giác, gương mẫu, tiên phong, đạo đức và liêm khiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở từng vị trí, lĩnh vực công tác. Qua kiểm tra, đánh giá hằng năm cho thấy, Kết luận 01 ngày càng tác động sâu, tích cực và mang lại hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị.

“Cấp ủy hai cấp có nhiều cố gắng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận 01 của Đảng. Kết quả thực hiện tuy chưa toàn diện, nhưng thể hiện rõ nét niềm tin, sự thống nhất ý chí, hành động và quyết tâm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những thành tựu đạt được về kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh những năm qua có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Đảng bộ Khối” - ông Bình nói.

Hơn 1.000 mô hình tiêu biểu

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, có tính chất xuyên suốt, vì vậy các tổ chức đảng đã đưa nội dung Kết luận số 01 vào triển khai thực hiện gắn với những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng của địa phương. Đồng thời thường xuyên đánh giá kết quả chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, người lao động để có giải pháp đẩy mạnh hơn trong thực hiện Kết luận 01 ở từng cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, từng cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực xây dựng kế hoạch và chỉ đạo xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ tình hình thực tiễn. Sau hai năm thực hiện Kết luận số 01, toàn tỉnh đã có hơn 1.000 mô hình đăng ký học tập và làm theo Bác trên tất cả lĩnh vực.

Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể điển hình tiên tiến, như: Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện mô hình “Mỗi trinh sát là 1 ngọn cờ - Ngày đêm xung kích, lập công trên trận tuyến miền ảo”; Đảng ủy Biên phòng tỉnh có mô hình “Công trình dân sinh, thắm tình đồn xã”; Đảng ủy xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn với mô hình “Vườn ươm nông thôn mới”; Chi bộ Quân sự xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn với mô hình “Ngày Chủ nhật vì dân”… Hay các tấm gương điển hình tiêu biểu, như ông Bhling Hạnh ở thôn Công Dồn (xã Zuôih, Nam Giang) đã cần mẫn ghi chép và sưu tầm những giá trị, bản sắc văn hóa của người Cơ Tu để lưu truyền cho thế hệ mai sau. Cựu chiến binh Nguyễn Thương ở khối phố Phước Trạch (phường Cửa Đại, TP.Hội An) tự nguyện nhặt rác với mong muốn giữ cho bãi biển, phố phường luôn sạch đẹp...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động, vận dụng sáng tạo việc học và làm theo phù hợp thực tiễn cơ sở. Trong đó, xác định những nhiệm vụ cần làm ngay, thường xuyên và giao cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện theo lộ trình; đề cao vai trò của cấp ủy, thường vụ cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công, địa bàn phụ trách trên tinh thần sát cơ sở, sát nhiệm vụ.

Tập trung lãnh đạo nhiệm vụ đột phá, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế. Từ cách làm quyết liệt trên, đã mang lại hiệu quả cao, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tin liên quan