Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Duy Xuyên đến thăm, tặng quà chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Ngày 29/5/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Duy Xuyên đến thăm, tặng quà chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Duy Xuyên tặng quà và chúc các vị chức sắc, tăng ni, đồng bào phật tử đón mùa Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2567 an lạc, đầm ấm, hạnh phúc; Đồng thời, mong muốn các vị chức sắc, tăng ni, phật tử luôn đồng hành với các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động, góp phần cùng với Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện gửi thư của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 đến các Chư tôn đức Giáo phẩm, Tăng, Ni ở các cơ sở Phật giáo.