Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện giám sát việc thi hành án hình sự tại Trại giam Công an huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện giám sát việc thi hành án hình sự tại Trại giam Công an huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Từ ngày 26/5 đến ngày 31/5/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiến hành giám sát công tác thi hành án hình sự tại Trại giam Công an huyện và UBND 04 xã (xã Duy Vinh, xã Duy Thành, Duy Nghĩa và Duy Hải). Thành phần giám sát có: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện.

Qua giám sát, Đoàn giám sát nhận thấy UBND các xã đã thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương đảm bảo đúng theo quy định; định kỳ UBND xã có bản nhận xét đánh giá quá trình chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ theo đúng mẫu quy định do Bộ Công an hướng dẫn. Chỉ đạo Công an xã và các ngành, đoàn thể xây dựng mô hình tái hòa nhập cộng đồng, phân công cán bộ phối hợp với thôn, khối phố, tổ đoàn kết và gia đình trong việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án; không để xảy ra trường hợp có bị án nhưng không tiến hành việc quản lý, giám sát, giáo dục. Công an xã tham mưu thực hiện việc quản lý, giám sát, giáo dục đối với 16 người chấp hành án theo quy định; mở sổ, cập nhật đầy đủ thông tin của người chấp hành án vào sổ theo dõi, lập hồ sơ quản lý người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ.