Lễ phát động tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6, ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023.

Sáng ngày 04/6/2023, UBND, UBMT, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến Binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ thị trấn Nam Phước tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6, ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023.

 

Ngày môi trường thế giới và ngày quốc tế đa dạng sinh học năm nay kêu gọi mọi người xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng để tăng cường các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.  Để hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế của địa phương, góp phần hoàn thành chỉ tiêu môi trường trong xây dựng đô thị văn minh, UBND thị trấn Nam Phước yêu cầu các ban ngành, hội đoàn thể của địa phương thực hiện tốt các văn bản về bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động các phong trào; ra quân vệ sinh, thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường... Đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến thông điệp chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5 và Ngày Môi trường Thế giới 5/6 đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng, từ đó góp phần làm thay đổi thái độ của con người với thiên nhiên, bảo vệ Trái đất, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ mối quan hệ hài hòa, bền vững giữa con người với thiên nhiên; góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề môi trường hiện nay. 

         Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Văn Thị Liễu - UVBTV– Phó chủ tịch UBND thị trấn yêu cầu thời gian tới các ban ngành, hội đoàn thể và nhân dân trên toàn thị trấn Nam Phước cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường; Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào sinh hoạt thường xuyên của khối phố; xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về môi trường nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò tích cực của nhân dân; thường xuyên thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, kịp thời biểu dương khen thưởng tổ chức cá nhân thực hiện tốt đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Các ban ngành, hội đoàn thể, các khối phố tổ chức phát động các phong trào của đơn vị mình như dọn dẹp vệ sinh, phân loại rác thải tại nguồn; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư và huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Tuyên truyền nhân dân thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh tại gia đình nhằm giảm thiểu mức độ tác động của các loại chất thải tới sinh hoạt, sản xuất và sức khỏe của người dân.