Hội nghị giao ban ngành văn hoá - thông tin 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 14/7/2023 tại Phòng họp số 2 UBND huyện, Phòng Văn hoá và Thông tin tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2023 ngành VH-TT với 14 xã, thị trấn.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình hoạt động của ngành và đánh giá hoạt động của các địa phương đồng thời đề xuất những khó khăn vướng mắc thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.