Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên tổ chức kỳ họp thứ 13

Ngày 19/7, HĐND huyện Duy Xuyên khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Bà Trần Thị Bích Thu – Trưởng ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Quảng Nam dự họp với các đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên khóa XII cùng các vị ủy viên ban thường vụ huyện ủy, đại diện lãnh đạo UBND, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo các ban ngành đoàn đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Ông Nguyễn Công Dũng – tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện và ông Nguyễn Thanh Sơn - ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch HĐND huyện đồng chủ tọa kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ông Nguyễn Công Dũng – tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện nhận định: kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 bàn nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có nhiều nội dung được triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm, kỳ họp sẽ  đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng thời xem xét, quyết định nhiều vấn đề lớn, thuộc thẩm quyền liên quan đến sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Vì thế, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND đề nghị các đại biểu tham gia kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan khiến cho một số chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai thực hiện còn chậm, chưa đạt chỉ tiêu đề ra qua đó đề xuất các giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm.

Theo báo cáo của UBND huyện tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2023, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Duy Xuyên đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra cơ bản ổn định, phục hồi và có chiều hướng phát triển tốt. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 7.722ha, đạt 99,7% kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ; sản lượng lương thực đạt 26.113 tấn. Ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện cơ bản ổn định và có bước phát triển tích cực. Thực hiện tốt công tác nuôi trồng thủy sản, tổng sản lượng nuôi trồng đạt 326 tấn. Sản lượng khai thác đạt khá so cùng kỳ, tổng sản lượng khai thác 6 tháng đạt 6.823 tấn. Tình hình sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, quy mô và sản lượng đơn hàng giảm mạnh, hoạt động sản xuất cầm chừng, giãn giờ làm, giảm công nhân; ngành công nghiệp may mặc xuất khẩu, vali, túi xách gặp khó khăn lớn nhất, các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Giá trị sản xuất toàn ngành đạt 2.103 tỷ đồng, đạt 36,3% so kế hoạch năm 2023, bằng 92% cùng kỳ. Chương trình OCOP tiếp tục được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn huyện. Đã xây dựng kế hoạch, xét chọn 13 sản phẩm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trìnhOCOP giai đoạn 2023 – 2025. Hoạt động thương mại, dịch vụ được khôi phục và phát triển sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Tiếp tục triển khai Chương trình phát triển thương mại trên địa bàn huyện năm 2023 và chương trình phát triển thương mại đến năm 2025 tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện. Hoạt động du lịch đang phục hồi và có nhiều khởi sắc, lượng khách tham quan đến Mỹ Sơn tăng mạnh, một số điểm du lịch sinh thái, đồng quê thu hút rất đông du khách đến tham quan. Tổng lượt khách tham quan ước đạt 179.400 lượt, đạt 592% so với cùng kỳ; tổng doanh thu ước đạt 28,7 tỷ đồng, đạt 113,4% kế hoạch năm, tăng 632,9% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai ngay từ đầu năm đã góp phần ngăn chặn và kiểm soát cháy rừng. Các địa phương thực hiện được 06 dự án liên kết chuỗi giá trị. Chương trình OCOP tiếp tục được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn huyện. Ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023; tập trung nâng cao các tiêu chí của huyện nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa; đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu. Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm đẩy mạnh. Trong kế hoạch đầu tư năm 2023, sẽ triển khai xây dựng 11 công trình từ nguồn vốn tỉnh, huyện với tổng mức đầu tư khoảng 56 tỷ đồng. Đến nay, 10 công trình đã phê duyệt chủ trương đầu tư; 01 công trình đang xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư. 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.013 tỷ đồng, nếu loại trừ số thu kết dư, chuyển nguồn năm trước, trợ cấp ngân sách xã, thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên và tạm thu là 335 tỷ đồng thì số phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2023 là: 678 tỷ đồng, đạt 66,9% so với dự toán tỉnh giao và  đạt 63,6% so với dự toán huyện giao. Văn hóa -xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng địa phương được giữ vững; công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo kịp thời, đúng quy định; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.