BƯỚC CHUYỂN MÌNH CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DUY XUYÊN

BƯỚC CHUYỂN MÌNH CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DUY XUYÊN

Sau thời gian dài đương đầu với dịch bệnh COVID-19, năm 2022, tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động xã hội chuyển sang trạng thái bình thường mới. Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Duy Xuyên, các chuyên khoa đầu ngành tuyến tỉnh và sự phối hợp, hỗ trợ các ban, ngành, đoàn thể của huyện, chính quyền địa phương các xã, thị trấn, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Duy Xuyên từng bước ổn định và phát triển, các hoạt động của đơn vị thu được nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là công tác khám, chữa bệnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.