Sản phẩm OCOP Nước mắm nhĩ Cửa Đại

Sản phẩm OCOP Nước mắm nhĩ Cửa Đại

Dường như, có một sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa đặc trưng vùng miền và khát vọng trong vị “Nước mắm nhĩ Cửa Đại”. Đó là những giọt nước mặn mà tôi nếm từ thưở ấu thơ qua gánh mắm của người dân sau phiên chợ, hay những lần chưng cất mắm qua bàn tay lành nghề của những con người nước da rám nắng tại Duy Nghĩa. Là một xã nghèo thuộc vùng đông của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Duy Nghĩa như một người mẹ có đầy đủ điều kiện tự nhiên thuận lợi bởi gần biển Cửa Đại và Cù lao Chàm, nơi có nguồn hải sản phong phú để tạo ra giọt mắm tinh chất nhất. Những con cá cơm than thật khó kiếm ở những vùng khác tạo nên nguyên liệu chính của “Nước mắm nhĩ Cửa Đại’.