Tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính và các Hệ thống, phần mềm liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính

Sáng ngày 20/9/2023, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng kiểm soát thủ tục hành chínhvà hướng dẫn thực hiện các Hệ thống, phần mềm liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện và các xã, thị trấn.