Trung tâm y tế huyện Duy Xuyên tổ chức hội thảo khoa học“ Đào tạo nhận diện và quy trình cấp cứu trước viện đột quỵ cấp”

Trung tâm Y tế Duy Xuyên phối hợp với Công ty TNHH Boehringer Ingelheim tổ chức buổi Hội thảo khoa học với chủ đề Đào tạo nhận diện, quy trình cấp cứu trước viện và cập nhật điều trị Đột quỵ cấp”

Chiều ngày 28/11, Trung tâm Y tế Duy Xuyên phối hợp với Công ty TNHH Boehringer Ingelheim tổ chức buổi Hội thảo khoa học với chủ đề “ Đào tạo nhận diện, quy trình cấp cứu trước viện và cập nhật điều trị Đột quỵ cấp” cho đội ngủ y bác sỹ của Trung tâm y tế huyện Duy Xuyên và Y Bác sỹ các huyện Thăng Bình, Nông Sơn, Nam Giang, và Hiệp Đức.