Tập huấn cơ chế chính sách về lâm nghiệp và công tác quản lý bảo vệ rừng

Trong 2 ngày 6 và 7/3, Phòng NN&PTNT huyện tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản và cơ chế chính sách về lâm nghiệp và công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2024 cho cán bộ xã, tổ bảo vệ rừng các xã Duy Phú, Duy Hòa, Duy Sơn, Duy Trung và Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên Phòng NN&PTNT huyện, Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam triển khai các văn bản vi phạm pháp luật trên lĩnh vực lâm nghiệp như: Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 35 ngày 25/4/2019 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; Quyết định số 16 ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh và các văn bản có liên quan khác. Tuyên truyền các nội dung về cơ chế chính sách liên quan đến công tác lâm nghiệp như: Nghị quyết số 22 ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định nội dung và mức hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết 09 ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm ngọc linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.... 

Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, phát hiện, lập biên bản, báo cáo các vụ việc vi phạm và một số nội dung khác liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; giới thiệu một số phần mềm, ứng dụng công nghệ phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực quản lý bảo vệ rừng của chủ rừng và các tổ bảo vệ rừng đang thực hiện chương trình khoán bảo vệ rừng trên địa bàn huyện. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành và chính quyền địa phương trong thực hiện công tác lâm nghiệp./.

Tin liên quan