Đưa văn hoá đọc đến cơ sở trường học.

Đưa văn hoá đọc đến cơ sở trường học.

Trong số những chuyến về cơ sở từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4 này, chúng tôi có dịp cùng với thư viện tỉnh Quảng Nam và thư viện huyện Duy Xuyên đến các điểm trường trên địa bàn huyện để tổ chức ngày hội đọc sách và phục vụ xe thư viện lưu động đến với các tầng lớp nhân dân nhất là học sinh. Và ở đây chúng tôi nhận thấy các trường THCS và tiểu học đều dành thời gian để tổ chức ngày hội đọc sách với chủ đề khác nhau. Trong đó hoạt động chính là dành thời gian cho các em đọc sách, tìm hiểu những kiến thức mà các em quan tâm như các kỹ năng về giao tiếp, thuyết trình, truyện, hay tìm hiểu về các lĩnh vực giới trẻ… Bên cạnh còn có các hoạt động như chơi trò chơi trả lời câu hỏi về những vấn đề liên quan đến sách, lịch sử văn hoá của địa phương, kể chuyện sách, tuyên truyền cuốn sách em yêu, xếp sách theo mô hình, nhằm tôn vinh giá trị của Sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập.