Duy Phước công bố 2 thôn Triều Châu và Mỹ Phước đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Ngày 12.5, UBND xã Duy Phước tổ chức lễ công bố quyết định của UBND huyện Duy Xuyên công nhận 2 thôn Triều Châu và Mỹ Phước đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

        Dự lễ công bố có các ông Đặng Hữu Phúc – huyện ủy viên, phó chủ tịch UBND huyện, trưởng ban điều phối xây dựng nông thôn mới huyện, Nguyễn Chí Công – Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, phó ban điều phối xây dựng nông thôn mới huyện cùng lãnh đạo xã Duy Phước, cùng đông đảo cán bộ nhân dân 2 thôn.

          Triều Châu và Mỹ Phước là 2 thôn triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025. Trong 2 năm qua, tại mỗi thôn đã huy động trên 3,9 tỷ đồng xây dựng hoàn thiện các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó kinh phí vận động trong nhân dân hơn 1 tỷ đồng/ thôn. Đến nay, thôn có 100% đường thôn và đường liên thôn được bê tông hóa, mặt đường rộng từ 3,5 đến 5,5m, ô tô đi lại thuận tiện. Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng nâng cấp đảm bảo nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhân dân. Cả 2 thôn đều được huyện công nhận là thôn văn hóa nhiều năm liền. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên96% ,  không còn hộ nghèo đa chiều. Các tiêu chế y tế, giáo dục và môi trường đều đảm bảo, 100% hộ dân thực hiện đề án thu gom rác thải; tình hình an ninh trật tư được kiềm chế, an toàn xã hội được giữ vững, hàng năm 2 thôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao quân. Chi bộ hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hoạt động hiệu quả, chất lượng. 2 thông đều đạt 10/10 tiêu chí của Bộ tiêu chí xây dựng “Thôn NTM kiểu mẫu”.