Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Xem và tải Tài liệu ôn thi tại đây: DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- GIÁO VIÊN MẦM NON

- GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

- GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

- KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP

- CÂU HỔI ÔN TẬP-KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP

- NHÂN VIÊN Y TẾ

- CÂU HỎI TÌNH HUỐNG- NHÂN VIÊN Y TẾ

 

 

Tin liên quan