Duy Xuyên ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

Sáng ngày 17/5, Bảo hiểm xã hội huyện Duy Xuyên tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2024.

Năm 2024, Huyện Duy Xuyên phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; số tiền thu và tỷ lệ chậm đóng. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 99% dân số trên địa bàn. Giao dịch điện tử về BHXH, BHYT đạt 100% số đơn vị, doanh nghiệp.

Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân lần này nhằm phát động phong trào, tạo khí thế thi đua trong toàn hệ thống ngành BHXH; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; thu hút sự quan tâm, chung tay vào cuộc từ các cấp, các ngành và chính quyền địa phương trong công tác vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024 trên địa bàn huyện. Qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh chỉ đạo của Đảng, nhà nước đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể Nhân dân. Thông qua lễ ra quân, giúp người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng để người dân chủ động tham gia BHXH tự nguyện.