Trường THPT Sào Nam 3 năm liên tiếp giữ vị thứ nhất kỳ thi học sinh giỏi khối 12 cấp tỉnh

Sáng ngày 28/5, Trường THPT Sào Nam tổ chức Lễ bế giảng và tuyên dương khen thưởng năm học 2023 - 2024. Ông Nguyễn Thế Đức - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên dự lễ.

Năm học 2023-2024 là năm học “Tiếp tục thực hiện Nghi quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đây cũng là năm học thứ hai áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.