Duy Xuyên khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục

Chiều ngày 31/5, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Duy Xuyên khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2023. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Đức – Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng dự và phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng nhấn mạnh, trong những năm qua, Thường trực Huyện ủy – HĐND - UBND huyện luôn quan tâm đến công tác cán bộ, đặc biệt là công tác tuyển dụng, trong đó có tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo. Kỳ tuyển dụng lần này nhằm lựa chọn những người có phẩm chất, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo nguồn nhân lực để phục vụ sự nghiệp giáo dục của huyện nhà.