Thị trấn Nam Phước thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số.

Ngày 9/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thi trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” trực tuyến tìm hiểu về “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin trên môi trường số và tiện ích khi thanh toán không dùng tiền mặt” năm 2024.

        Hội thi với sự tham gia của 120 thí sinh là hội viên các hội đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội đến từ 10 khối phố trên địa bàn thị trấn, tham gia trả lời bộ 45 câu hỏi trắc nghiệm. Tong đó có 90 thí sinh dự thi chính thức tại sân đấu ngay từ đầu và 30 thí sinh dự bị thực hiện quyền “cứu trợ” thay thế cho các thí sinh bị loại từ câu 20 trở đi mỗi khối phố chỉ còn lại 2 thí sinh trên sân

        Các thí sinh dự thi trên sân đấu cùng tạo một nhóm zalo chung và lần lượt trả lời các câu hỏi của ban tổ chức đưa ra trên điện thoại thông minh của mình theo hình thức bình chọn các đáp án ở từng câu hỏi trên nhóm zalo chung. Trả lời sai hoặc không tham gia bình chọn đáp án của câu hỏi, thí sinh sẽ rời sàn thi đấu và bị loại ra khỏi nhóm. 

          Không giống như các cuộc thị Rung chuông vàng theo kiểu truyền thống trước đây, thí sinh chỉ cần nghe câu hỏi và viết phương án lựa chọn lên bảng rồi cùng giơ bảng. Lần này, các thí sinh sau khi được đọc câu hỏi, trên nhóm zalo chung cũng sẽ hiện ra câu hỏi và các phương án A, B, C, D để lựa chọn phương án đúng. Thí sinh chỉ có 10 giây vừa suy nghĩ và thao tác hoàn toàn trên chiếc smathphone để bấm nhanh để chọn đáp án đúng theo 3 bước ở mỗi câu hỏi là Ấn vào “Bình chọn” đến chọn đáp án đúng và nhấn”xác nhận” để cho ra đáp án. Ngay sau kết thúc thời gian, ban tổ chức khóa bình chọn và xác định thí sinh được đi tiếp và thí sinh phải dừng bước rời sân đấu.