Trung tâm VHTT-TTTH huyện Tuy An (Phú Yên) học tập kinh nghiệm phát triển du lịch tại Duy Xuyên

Đoàn công tác của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) vừa đến thăm quan, học tập kinh nghiệm về công tác quản lý, tổ chức hoạt động và xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch với Trung tâm VHTT&TTTH huyện Duy Xuyên và Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn.