Duy Xuyên bế mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2024

Ngày 9/7, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Duy Xuyên tổ chức bế mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2024.