Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024 của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024 của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên tổ chức kỳ họp thứ 13

Ngày 19/7, HĐND huyện Duy Xuyên khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Bà Trần Thị Bích Thu – Trưởng ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Quảng Nam dự họp với các đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên khóa XII cùng các vị ủy viên ban thường vụ huyện ủy, đại diện lãnh đạo UBND, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo các ban ngành đoàn đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Ông Nguyễn Công Dũng – tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện và ông Nguyễn Thanh Sơn - ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch HĐND huyện đồng chủ tọa kỳ họp.

Thông báo kết luận phiên họp TT Hội đồng nhân dân huyện tháng 2 năm 2023

Thông báo kết luận phiên họp TT Hội đồng nhân dân huyện tháng 2 năm 2023

Thường trực HĐND huyện Duy Xuyên chất vấn về kết quả thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chiều ngày 25/5/2022, Thường trực HĐND huyện tổ chức cuộc họp chất vấn trong thời gian giữa hai kỳ họp về kết quả thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Giao ban HĐND huyện với HĐND các xã thị trấn.

Chiều ngày 25.10, Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND và các ban của HĐND các xã, thị trấn năm 2021. Đồng chí Nguyễn Công Dũng – tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện và Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Duy Phước tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Duy Phước tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn cài đặt và quét mã QR khai báo y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác bầu cử

Hướng dẫn cài đặt và quét mã QR khai báo y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác bầu cử

Hướng dẫn trang trí khu vực bầu cử, phòng bỏ phiếu Bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hướng dẫn trang trí khu vực bầu cử, phòng bỏ phiếu Bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Duy Xuyên tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

UBND huyện Duy Xuyên ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 20/4/2021 phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo "Công tác y tế phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp"

Duy Xuyên gặp gỡ các ứng viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 23.4, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị gặp gỡ các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Mạnh – phó bí thư thường trực huyện ủy, Phan Xuân Cảnh – phó bí thư, chủ tịch UBND huyện, chủ tịch ủy ban bầu cử huyện.