UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Danh mục dịch vụ công cấp xã đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục dịch vụ công cấp xã đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Danh mục dịch vụ công cấp huyện đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3210/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục dịch vụ công cấp huyện đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn Khai thác, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến

Hướng dẫn Khai thác, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.quangnam.gov.vn

UBND tỉnh công bố chỉ số cải cách hành chính 2015

(QNO) - Sáng nay 17.5, UBND tỉnh chính thức công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 đối với 40 đơn vị sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử trên địa bàn huyện Duy Xuyên

Ngày 27/4/2015, UBND huyện Duy Xuyên đã ban hành Công văn số 260/UBND-CCT về việc thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử trên địa bàn huyện Duy Xuyên. Tiếp tục triển khai cải cách thủ tục hành chính, góp phần giảm số giờ thực hiện các thủ tục về thuế, ngày 17/4/2015 cơ quan Thuế đã tổ chức giới thiệu – tập huấn – hướng dẫn và chính thức cung cấp miễn phí tiện ích nộp thuế điện tử đến với tổ chức, doan

Hội nghị triển khai các luật mới năm 2014

Sáng nay, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền các văn bản luật mới do Quốc hội khóa XIII thông qua trong năm 2014.

Tổng kết Công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Sáng ngày 14/1/2014, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp phổ biến, GDPL năm 2014 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Trung Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp và các TV HĐPH, Báo cáo viên pháp luật huyện, Đại diện các Ban , ngành, đoàn thể trong huyện tham dự hội

Cộng đồng doanh nghiệp Duy Xuyên đồng hành cùng cơ quan Thuế thực hiện khai thuế qua mạng

Đến 15/11/2014 toàn huyện đã có 230 doanh nghiệp đã đăng ký chữ ký số và đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng(KTQM), “Về đích sớm” so với mục tiêu chỉ đạo của ngành Thuế cấp trên gia .

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 2013,nhiệm vụ 2014

<div align="justify"> <strong> <p">Thực hiện Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013, qua một năm triển khai thực hiện, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực như sau:</p"></strong></div> <p"> </p"><br />

Tổ chức lớp học văn bản pháp luật cho cán bộ, công chức

<div align="justify"> <p"><strong>&nbsp; </strong><strong>Sáng ngày 24/9, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Duy Xuyên tổ chức lớp học các văn bản pháp luật cho cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn huyện. Lớp học được triển khai trong thời gian 4 ngày, từ ngày 24- 27/9. tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện </strong><strong>&nbsp;Có khoảng 1000 CB CC, VC</strong><strong>&nbsp; và ngừ