Thị trấn Nam Phước thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số.

Ngày 9/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thi trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” trực tuyến tìm hiểu về “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin trên môi trường số và tiện ích khi thanh toán không dùng tiền mặt” năm 2024.

Tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính và các Hệ thống, phần mềm liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính

Sáng ngày 20/9/2023, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng kiểm soát thủ tục hành chínhvà hướng dẫn thực hiện các Hệ thống, phần mềm liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện và các xã, thị trấn.

UBND tỉnh Quảng Nam Ủy quyền cho các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết một số thủ tục hành chính

Ngày 16/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc Ủy quyền cho các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết thủ tục hành chính.

Văn phòng HĐND-UBND huyện Duy Xuyên bàn giao việc Tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục hành chính cho Bưu điện Duy Xuyên

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Văn phòng HĐND-UBND huyện Duy Xuyên tổ chức bàn giao cho Bưu điện Duy Xuyên thực hiện cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Duy Xuyên theo tinh thần Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnhQuảng Nam.

UBND huyện Duy Xuyên Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện chuyển giao qua Doanh nghiệp cung ứng Dịch vụ Bưu chính công ích

Ngày 31/3/2023, UBND huyện Duy Xuyên Ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND về danh mục thủ tục hành chính thực hiện chuyển giao qua Doanh nghiệp cung ứng Dịch vụ Bưu chính công ích thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Duy Xuyên

Duy Xuyên tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính VNPT-iGate 2.0

Sáng ngày 10/3/2023, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Duy Xuyên phối hợp với VNPT Quảng Nam tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính VNPT-iGate 2.0 cho Cán bộ công chức huyện Duy Xuyên.

UBND xã Duy Hải: Ra mắt Tổ công nghệ cộng đồng

Chiều ngày 18/10/2022, UBND xã Duy Hải tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Tổ công nghệ cồng đồng, đồng thời tổ chức tập huấn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, cài đặt và sử dụng các ứng dụng Smart Quảng Nam, Sổ sức khỏe điện tử và hỗ trợ các hộ sản xuất các sản phẩm nông nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Danh mục dịch vụ công cấp xã đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục dịch vụ công cấp xã đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Danh mục dịch vụ công cấp huyện đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3210/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục dịch vụ công cấp huyện đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn Khai thác, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến

Hướng dẫn Khai thác, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.quangnam.gov.vn