Sở TT&TT: Tập huấn Phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số tại thị trấn Nam Phước

Thực hiện Kế hoạch 2004/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thí điểm chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch số 150/KH-STTTT ngày 25/02/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Tập huấn kiến thức về Chuyển đổi số cho người dân tại các xã thực hiện thí điểm.

Thị trấn Nam Phước đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Sáng ngày 08/5/2022, UBND thị trấn Nam Phước phối hợp với VNPT Quảng Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn đến người dân về nội dung, lợi ích, cách thức của việc thanh toán không dùng tiền mặt  triển khai thí điểm kênh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc cài đặt phần mềm VNPT Mobile Money và quét mã QR cho hơn 100 công dân là thành viên tổ Công nghệ cộng đồng, cán bộ công chức, viên chức người lao động, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị trấnNam Phước.

UBND thị trấn Nam Phước Công bố và ra mắt tổ công nghệ cộng đồng

Sáng ngày 07/4/2022 UBND thị trấn Nam Phước Công bố và ra mắt tổ công nghệ cộng đồng đồng thời hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số.

UBND thị trấn Nam Phước tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác cải các hành chính và sơ kết công tác chuyển đổi số năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Chiều ngày 24/4/2022, UBND thị trấn Nam Phước tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác cải các hành chính và sơ kết công tác chuyển đổi số năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

UBND xã Duy Hòa: Tập huấn nâng cao nhận thức Chuyển đổi số

Chiều ngày 29/3/2022, UBND xã Duy Hòa phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Duy Xuyên và VNPT Quảng Nam tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số cho Cán bộ, công chức, người lao động, lãnh đạo các trường học và trưởng thôn, bí thư 8 thôn trên địa bàn xã.

Duy Xuyên tổ chức tập huấn hỗ trợ chủ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp địa phương lên sàn thương mại điện tử.

Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2021, UBND huyện Duy Xuyên phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn hỗ trợ chủ thể OCOP, hộ sản xuất nông nghiệp nhằm đưa các sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp địa phương lên sàn thương mại điện tử.

Thị trấn Nam Phước trong quá trình xây dựng chuyển đổi số- "thị trấn thông minh"

Thực hiện kế hoạch số 2004/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về thí điểm triển khai chuyển đổi số cấp xa, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 định hướng 2030. UBND thị trấn Nam Phước xây dựng kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 18/6/2021 về triển khai chuyển đổi số, xây dựng thị trấn thông minh.

UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan,đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày 25 tháng 10 năm 2021 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3054/QĐ-UBND về Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan,đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

Duy Xuyên khai trương Trung tâm Điều hành thông minh

Sáng 27.9, UBND huyện Duy Xuyên phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, VNPT Quảng Nam tổ chức khai trương Trung tâm Điều hành thông minh (IOC). Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh ra mắt mô hình này.

Duy Xuyên: Triển khai ứng dụng Trung tâm điều hành thông minh

Nhằm đảm bảo tính đồng bộ, phát huy hiệu quả của Trung tâm điều hành thông minh (IOC) trong công tác chỉ đạo điều hành tại địa phương, tỉnh Quảng Nam đã cho xây dựng và đi vào hoạt động Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tại huyện Duy Xuyên.