Duy Xuyên tổ chức tập huấn hỗ trợ chủ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp địa phương lên sàn thương mại điện tử.

Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2021, UBND huyện Duy Xuyên phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn hỗ trợ chủ thể OCOP, hộ sản xuất nông nghiệp nhằm đưa các sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp địa phương lên sàn thương mại điện tử.

Thị trấn Nam Phước trong quá trình xây dựng chuyển đổi số- "thị trấn thông minh"

Thực hiện kế hoạch số 2004/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về thí điểm triển khai chuyển đổi số cấp xa, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 định hướng 2030. UBND thị trấn Nam Phước xây dựng kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 18/6/2021 về triển khai chuyển đổi số, xây dựng thị trấn thông minh.

UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan,đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày 25 tháng 10 năm 2021 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3054/QĐ-UBND về Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan,đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

Duy Xuyên khai trương Trung tâm Điều hành thông minh

Sáng 27.9, UBND huyện Duy Xuyên phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, VNPT Quảng Nam tổ chức khai trương Trung tâm Điều hành thông minh (IOC). Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh ra mắt mô hình này.

Duy Xuyên: Triển khai ứng dụng Trung tâm điều hành thông minh

Nhằm đảm bảo tính đồng bộ, phát huy hiệu quả của Trung tâm điều hành thông minh (IOC) trong công tác chỉ đạo điều hành tại địa phương, tỉnh Quảng Nam đã cho xây dựng và đi vào hoạt động Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tại huyện Duy Xuyên.

Tuổi trẻ Duy Xuyên tích cực tham gia chuyển đổi số

Tuổi trẻ Duy Xuyên tích cực tham gia chuyển đổi số