Tài liệu phục vụ lấy kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên giai đoạn 2023-2025

Tài liệu phục vụ lấy kiến cử tri về sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên giai đoạn 2023-2025

Hồ sơ cấp giấy phép môi trường Phòng Khám Đa Khoa AN PHƯỚC

Hồ sơ cấp giấy phép môi trường Phòng Khám Đa Khoa AN PHƯỚC

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường: CÔNG TY XĂNG DÂU QUÂN ĐỘI KHU VỰC 2

Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường: CÔNG TY XĂNG DÂU QUÂN ĐỘI KHU VỰC 2(Trạm xăng dầu 381)

Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường: CÔNG TY XĂNG DÂU QUÂN ĐỘI KHU VỰC 2

Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường: CÔNG TY XĂNG DÂU QUÂN ĐỘI KHU VỰC 2(Trạm xăng dầu số 376)

Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Duy Xuyên

Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Duy Xuyên

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bán đấu giá tài sản Khu nhà truyền thống xã Duy Hòa

Để tạo mặt bằng thi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã Duy Hòa của UBND xã Duy Hòa, nay Hội đồng đấu giá tài sản thanh lýKhu nhà truyền thống UBND xã Duy Hòatiến hành tổ chức bán đấu giá tài sản với một số nội dung như sau:

QĐ Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Duy Xuyên.

QĐ Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Duy Xuyên

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngần sách quí I-2021

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀