Triển khai Kế hoạch tổ chức tiếp nhận công dân nghi nhiễm viêm đường hô hấp cấp về cách ly tại huyện Duy Xuyên

Ngày 19 tháng 03 năm 2020, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch tổ chức tiếp nhận công dân nghi nhiễm viêm đường hô hấp cấp về cách ly tại huyện Duy Xuyên.

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn huyện

Ngày 05 tháng 02 năm 2020, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn huyện.

Rà soát tất cả trường hợp đã nhập cảnh Việt Nam từ 8.3.2020

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện và hoàn thành trước 12 giờ ngày 25.3.2020 việc rà soát tất cả trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 8.3.2020, yêu cầu cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, kịp thời phát hiện các trường

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp về phòng, chống dịch covid-19

Ngày 25/3/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; Hiệp thương với các tổ chức thành viên duy trì, thành lập mới mô hình, công trình, phần việc, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững năm 2020.