Cánh tay nối dài của chính quyền trong phòng chống dịch COVID-19

Cánh tay nối dài của chính quyền trong phòng chống dịch COVID-19

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHAI BÁO Y TẾ

Hướng dẫn khai báo y tế phòng, chống Covid-19

Duy Xuyên thành lập 4 Tổ chốt chặn người đi, đến, về từ thành phố Hội An

Duy Xuyên thành lập 4 Tổ chốt chặn người đi, đến, về từ thành phố Hội An

Duy Xuyên tiếp tục tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn huyện để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 27/7/2021, UBND huyện Duy Xuyên ban hành Quyết định số 5720/QĐ-UBND về việc tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ 00 giờ ngày 28/7/2021 đến khi có văn bản mới.

Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4596/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid nhất là quản lý người đến/ở/về từ thành phố Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam và ngược lại

Từ đêm ngày 21.7, Quảng Nam siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Vào 20 giờ 30 tối ngày 21.7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã yêu cầu tất cả cơ quan liên quan và người dân tuân thủ triệt để các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Duy Xuyên tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sáng ngày 20/7/2021, UBND huyện Duy Xuyên ban hành quyết định số 5609 về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thực hiện Công văn số 4443/UBND-KGVX ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Hôm nay (18.7), người Quảng Nam về từ Đà Nẵng không bị cách ly

Trong ngày hôm nay(18/7), người Quảng Nam làm việc tại Đà Nẵng nếu về nhà sẽ không bị cách ly.

Tăng cường quản lý chuyên gia, công nhân thường trú ở tỉnh Quảng Nam làm việc tại TP. Đà Nẵng

Ngày 17/7, UBND tỉnh ban hành Công văn 4437/UBND-KGVX về phối hợp tăng cường quản lý chuyên gia, công nhân thường trú ở tỉnh Quảng Nam làm việc ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.