Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Duy Tân, GĐ đến năm 2025 và năm 2030

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Duy Tân,giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030

Tham gia ý kiến góp ý đối với Quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng Trung tâm xã Duy Vinh

Tham gia ý kiến góp ý đối với hồ sơ nhiệm vụ - dự toán Quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng (1/500) Trung tâm xã Duy Vinh, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Công bố công khai Quy hoạch chung xây dựng xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn đến năm 2025 và định hướng năm 2030

Công bố công khai Quy hoạch chung xây dựng xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn đến năm 2025 và định hướng năm 2030

Tham gia ý kiến góp ý thẩm định đối với hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030

Tham gia ý kiến góp ý thẩm định đối với hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030

Tham gia ý kiến góp ý thẩm định đối với hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030

Tham gia ý kiến góp ý thẩm định đối với hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030

Báo cáo Dự án Môi trường: Nhà máy sản xuất cửa đi, cửa sổ, kính và kết cấu thép tại Cụm CN Tây An, xã Duy Trung

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Nhà máy sản xuất cửa đi, cửa sổ, kính và kết cấu thép Do Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật DCT làm chủ đầu tư

Công bố công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Thương mại dịch vụ Kiểm Lâm, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên

Công bố công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Thương mại dịch vụ Kiểm Lâm, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên

Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng), xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên

V/v công bố công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng), xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên

Quyết định quản lý theo đồ án điều chỉnh tổng thể khu quy hoạch nghỉ dướng Nam Hội an huyện Duy Xuyên và Thăng Bình

Quyết định quản lý theo đồ án điều chỉnh tổng thể khu quy hoạch nghỉ dướng Nam Hội an huyện Duy Xuyên và Thăng Bình

QĐ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng và bàn hành Quy định quản lý theo quy hoạch xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên (giai đoạn 2025 và năm 2030

QĐ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng và bàn hành Quy định quản lý theo quy hoạch xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên (giai đoạn 2025 và năm 2030