Báo cáo Dự án Môi trường: Nhà máy sản xuất cửa đi, cửa sổ, kính và kết cấu thép tại Cụm CN Tây An, xã Duy Trung

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Nhà máy sản xuất cửa đi, cửa sổ, kính và kết cấu thép Do Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật DCT làm chủ đầu tư

Công bố công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Thương mại dịch vụ Kiểm Lâm, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên

Công bố công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Thương mại dịch vụ Kiểm Lâm, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên

Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng), xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên

V/v công bố công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng), xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên

Quyết định quản lý theo đồ án điều chỉnh tổng thể khu quy hoạch nghỉ dướng Nam Hội an huyện Duy Xuyên và Thăng Bình

Quyết định quản lý theo đồ án điều chỉnh tổng thể khu quy hoạch nghỉ dướng Nam Hội an huyện Duy Xuyên và Thăng Bình

QĐ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng và bàn hành Quy định quản lý theo quy hoạch xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên (giai đoạn 2025 và năm 2030

QĐ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng và bàn hành Quy định quản lý theo quy hoạch xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên (giai đoạn 2025 và năm 2030

QĐ Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Nồi Rang, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

QĐ Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Nồi Rang, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.