Bán đấu giá tài sản Khu nhà truyền thống xã Duy Hòa

Để tạo mặt bằng thi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã Duy Hòa của UBND xã Duy Hòa, nay Hội đồng đấu giá tài sản thanh lýKhu nhà truyền thống UBND xã Duy Hòatiến hành tổ chức bán đấu giá tài sản với một số nội dung như sau:

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam

Thông báo phân công lãnh đạo, cán bộ huyện tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

Thông báo phân công lãnh đạo, cán bộ huyện tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

Thông báo bán đấu giá tài sản Trường Tiểu học Duy Châu, cơ sở thôn Lệ Bắc

Thông báo bán đấu giá tài sản Trường Tiểu học Duy Châu, cơ sở thôn Lệ Bắc

Công điện khẩn tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022

Công điện khẩn tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022

Công điện về chủ động ứng phó bão Noru

Công điện về chủ động ứng phó bão Noru

Thông báo kết luận của Đồng chí Nguyễn Công Dũng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp triển khai công tác tiêm vắc xin Covid-19

Thông báo kết luận của Đồng chí Nguyễn Công Dũng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp triển khai công tác tiêm vắc xin Covid-19

Thư mời viết bài Đặc san Xuân Duy Xuyên 2023

Thư mời viết bài Đặc san Xuân Duy Xuyên 2023

Thông báo kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công Công trình: nạo vét bồi lấp kênh dẫn trạm bơm Cù Bàn, xã Duy Châu

Thông báo kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công Công trình: nạo vét bồi lấp kênh dẫn trạm bơm Cù Bàn, xã Duy Châu

Thông báo triển khai xây dựng công trình: Cống hộp 03 cửa trên tuyến đường ĐH8.DX; xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Thông báo triển khai xây dựng công trình: Cống hộp 03 cửa trên tuyến đường ĐH8.DX; xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam