Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thông báo về việc khởi công xây dựng công trình:Cầu đi Rộc Lác; Địa điểm xây dựng: Xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo về việc khởi công xây dựng công trình:Cầu đi Rộc Lác; Địa điểm xây dựng: Xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Khu Thương mại-Dịch vụ & Dân cư Đông Cầu Chìm, TT Nam Phước

Thông báo Bán đấu giá cơ sở vật chất Trường Tiểu học Duy Thu, điểm trường thôn Tỉnh Yên

Thông báo Bán đấu giá cơ sở vật chất Trường Tiểu học Duy Thu, điểm trường thôn Tỉnh Yên

Thông báo khởi công xây dựng công trình: Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng); Hạng mục: Di dời trạm biến áp, đường dây trung, hạ thế, chiếu sáng (thuộc giải phóng mặt bằng công trình Khu dân cư Duy Trinh)

Thông báo khởi công xây dựng công trình: Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng); Hạng mục: Di dời trạm biến áp, đường dây trung, hạ thế, chiếu sáng (thuộc giải phóng mặt bằng công trình Khu dân cư Duy Trinh)

Thông báo triển khai thi công xây dựng công trình: Trường THCS Trần Cao Vân; Hạng mục: Nâng cấp nhà lớp học và khu vệ sinh

Thông báo triển khai thi công xây dựng công trình: Trường THCS Trần Cao Vân; Hạng mục: Nâng cấp nhà lớp học và khu vệ sinh

DANH MỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

DANH MỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1389/QĐ-UBND NGÀY 24/5/2021 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Thông báo lịch điều chỉnh tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện

Thông báo lịch điều chỉnh tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện

Thông báo báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty TNHH SXDV VÀ TM BÀN SƠN

Thông báo báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty TNHH SXDV VÀ TM BÀN SƠN

Thông báo khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân

Thông báo khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân