THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: GIA CỐ LỀ BÊN PHẢI TUYẾN ĐƯỜNG ĐH3.DX (TRẠM Y TẾ ĐẾN NÚT GIAO ĐI CẨM KIM)

UBND tỉnh Quảng Nam Ủy quyền cho các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết một số thủ tục hành chính

Ngày 16/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc Ủy quyền cho các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết thủ tục hành chính.

Thông báo Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023

Thông báo Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023

UBND huyện Duy Xuyên Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện chuyển giao qua Doanh nghiệp cung ứng Dịch vụ Bưu chính công ích

Ngày 31/3/2023, UBND huyện Duy Xuyên Ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND về danh mục thủ tục hành chính thực hiện chuyển giao qua Doanh nghiệp cung ứng Dịch vụ Bưu chính công ích thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Duy Xuyên

Thông báo bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước

Thông báo bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước

THÔNG BÁO Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Duy Xuyên

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Duy Xuyên

Thông báo tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

THÔNG BÁO: LỊCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG - 8/2023

THÔNG BÁO: LỊCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG - 8/2023

THÔNG BÁO Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung công quỹ Nhà nước

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo các Quyết định thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư tại khu vực đường Đông Thành, Thôn Đông Bình, xã Duy VInh và Khu vực Trường Mẫu giáo Duy Trinh(cũ) thôn Phú Bông, xã Duy Trinh