Công báo quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Công báo quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Duy Xuyên

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quí I-2021

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quí I-2021

Công bố công khai đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu thương mại - Du lịch phía Đông xã Duy Thành, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên

Công bố công khai đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu thương mại - Du lịch phía Đông xã Duy Thành, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III/2020

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III/2020

Thông tin Quy hoạch tổng thể phân khu (tỷ lệ 1/2000) Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

Thông tin Quy hoạch tổng thể phân khu (tỷ lệ 1/2000) Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

Tham gia cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới và cuộc thi ảnh về NTM 2010-2020

Tham gia cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới và cuộc thi ảnh về NTM 2010-2020

Thông báo tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Duy Xuyên

Thông báo tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Duy Xuyên

Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020

Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020

Thông báo tuyển cộng tác viên dịch thuật

Thông báo tuyển cộng tác viên dịch thuật