Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2

Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2

Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện và không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của huyện Duy Xuyên n

Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện và không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của huyện Duy Xuyên n

Lựa chọn đơn vị thực hiện bán đấu giá đất tại khu vực Vũng Lĩnh, xã Duy Trinh

Lựa chọn đơn vị thực hiện bán đấu giá đất tại khu vực Vũng Lĩnh, xã Duy Trinh

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020

Thông báo thi tuyển công chức năm 2020

Thông báo thi tuyển công chức năm 2020

Báo cáo tình hình KTXH năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo tình hình KTXH năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Thông báo xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020

Thông báo xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020

Lịch tiếp công dân của TT HĐND va Các Ban HĐND huyện năm 2020

Lịch tiếp công dân của TT HĐND va Các Ban HĐND huyện năm 2020

Quyết định ban hanh bộ thủ tục hành chính cấp huyện năm 2020

Quyết định ban hanh bộ thủ tục hành chính cấp huyện năm 2020

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất ở tại khu dân cư Bàu Phái Đông, thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất ở tại khu dân cư Bàu Phái Đông, thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam