Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (đợt 1) đối với 60 lô đất thuộc dự án Khu Thương mại – Dịch vụ và Dân cư Đông Cầu Chìm tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên,

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (đợt 1) đối với 60 lô đất thuộc dự án Khu Thương mại – Dịch vụ và Dân cư Đông Cầu Chìm tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên,

Thông báo triển khai nộp thế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân

Thông báo triển khai nộp thế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân

Thông báo Tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Duy Xuyên để phục vụ tổ chức Lễ công bố huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Thông báo Tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Duy Xuyên để phục vụ tổ chức Lễ công bố huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Thông báo chương trình nghệ thuật "Duy Xuyên ngày mới"

Thông báo Chương trình nghệ thuật "Duy Xuyên ngày mới" chào mừng huyện Duy Xuyên đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020,vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 16/5/2022 tại Sân Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Duy Xuyên

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022.

Thông báo lựa chọn tổ chức đất giá quyền sử dụng đất ở phân lô xã Duy Trinh

Thông báo lựa chọn tổ chức đất giá quyền sử dụng đất ở phân lô xã Duy Trinh

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Đông Bình, xã Duy Vinh , huyện Duy Xuyên

Quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đợt 8) khu thương mai-dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm

Quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đợt 8) khu thương mai-dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm

Quyết định về việc thu hồi đất đối với ông Trần Chín(chết)- Trần Thị Nhị (đại diện) để thực hiện dự án Khu Thương mại -Dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm, t

Quyết định về việc thu hồi đất đối với ông Trần Chín(chết)- Trần Thị Nhị (đại diện) để thực hiện dự án Khu Thương mại -Dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm, t