Thông báo khởi công công trình

Thông báo khởi công công trình Cầu Triền Khe - Xi Phông

Thông báo đấu giá cơ sở vật chất Trường Tiểu học Duy Thu, điểm trường thôn Tỉnh Yên

Thông báo đấu giá cơ sở vật chất Trường Tiểu học Duy Thu, điểm trường thôn Tỉnh Yên

Kế hoạch kiểm tra, sát hoạch tiếp nhận công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2023

Kế hoạch kiểm tra, sát hoạch tiếp nhận công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2023

Về việc thông báo triển khai thi công xây dựng công trình: Thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm; Hạng mục: Ki ốt và các hạng mục phụ trợ.

Về việc thông báo triển khai thi công xây dựng công trình: Thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm; Hạng mục: Ki ốt và các hạng mục phụ trợ.

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thông báo về việc khởi công xây dựng công trình:Cầu đi Rộc Lác; Địa điểm xây dựng: Xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo về việc khởi công xây dựng công trình:Cầu đi Rộc Lác; Địa điểm xây dựng: Xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Khu Thương mại-Dịch vụ & Dân cư Đông Cầu Chìm, TT Nam Phước

Thông báo Bán đấu giá cơ sở vật chất Trường Tiểu học Duy Thu, điểm trường thôn Tỉnh Yên

Thông báo Bán đấu giá cơ sở vật chất Trường Tiểu học Duy Thu, điểm trường thôn Tỉnh Yên

Thông báo khởi công xây dựng công trình: Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng); Hạng mục: Di dời trạm biến áp, đường dây trung, hạ thế, chiếu sáng (thuộc giải phóng mặt bằng công trình Khu dân cư Duy Trinh)

Thông báo khởi công xây dựng công trình: Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng); Hạng mục: Di dời trạm biến áp, đường dây trung, hạ thế, chiếu sáng (thuộc giải phóng mặt bằng công trình Khu dân cư Duy Trinh)

Thông báo triển khai thi công xây dựng công trình: Trường THCS Trần Cao Vân; Hạng mục: Nâng cấp nhà lớp học và khu vệ sinh

Thông báo triển khai thi công xây dựng công trình: Trường THCS Trần Cao Vân; Hạng mục: Nâng cấp nhà lớp học và khu vệ sinh