THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Hải;

Thông báo thay đổi ngày chi chỉ số công tơ mua bán điện về ngày cuối tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo thay đổi ngày chi chỉ số công tơ mua bán điện về ngày cuối tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch Tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: GIA CỐ LỀ BÊN PHẢI TUYẾN ĐƯỜNG ĐH3.DX (TRẠM Y TẾ ĐẾN NÚT GIAO ĐI CẨM KIM)

UBND tỉnh Quảng Nam Ủy quyền cho các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết một số thủ tục hành chính

Ngày 16/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc Ủy quyền cho các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết thủ tục hành chính.

Thông báo Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023

Thông báo Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023

UBND huyện Duy Xuyên Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện chuyển giao qua Doanh nghiệp cung ứng Dịch vụ Bưu chính công ích

Ngày 31/3/2023, UBND huyện Duy Xuyên Ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND về danh mục thủ tục hành chính thực hiện chuyển giao qua Doanh nghiệp cung ứng Dịch vụ Bưu chính công ích thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Duy Xuyên

Thông báo bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước

Thông báo bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước

THÔNG BÁO Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Duy Xuyên

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Duy Xuyên

Thông báo tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026