Hỏi - Đáp Luật Căn cước

Hỏi - Đáp Luật Căn cước

Thông báo khởi công dự án: Nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu

Thông báo khởi công dự án: Nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu

Thông báo triển khai xây dựng công trình

Thông báo triển khai xây dựng công trình: Di tích Mộ Lê Quý Công; Hạng mục: Tu bổ và tôn tạo di tích; Địa điểm: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Tài liệu phục vụ lấy kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên giai đoạn 2023-2025

Tài liệu phục vụ lấy kiến cử tri về sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên giai đoạn 2023-2025

Giám sát và cảnh báo không sử dụng các sản phẩm thực phẩm Detox Táo của Công ty Cổ phần HD.LENA GROUP

Giám sát và cảnh báo không sử dụng các sản phẩm thực phẩm Detox Táo của Công ty Cổ phần HD.LENA GROUP

Hồ sơ cấp giấy phép môi trường Phòng Khám Đa Khoa AN PHƯỚC

Hồ sơ cấp giấy phép môi trường Phòng Khám Đa Khoa AN PHƯỚC

Thông báo triển khai thi công xây dựng dự án

Thông báo triển khai thi công xây dựng dự án: Nâng cấp tuyến đường Lê Thạnh đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Văn Thị Thừa; Hạng mục: Di dời đường dây điện hạ thế và chiếu sáng

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thông báo khởi công xây dựng công trình: Mộ Mạc Cảnh Huống.

Thông báo khởi công xây dựng công trình: Mộ Mạc Cảnh Huống.