THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thông báo khởi công xây dựng công trình

Thông báo khởi công xây dựng công trình Tuyến đường ĐH13.DX; Lý trình: Km0+0,00 - Km1+500; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến; Địa điểm: Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên

Thực hiện việc xác định lại nghĩa vụ tài chính về đất đai khi có điều chỉnh quy hoạch dự án

Thực hiện việc xác định lại nghĩa vụ tài chính về đất đai khi có điều chỉnh quy hoạch dự án

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Khu Thương mại - Dịch vụ và Dân cư Đông Cầu Chìm, TT Nam Phước, huyện Duy Xuyên

Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2024

Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2024

Thông báo Tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023

Thông báo Tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023

Thông báo triển khai xây dựng Ct: Nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Sơn; HM: Nâng cấp mộ, đài tưởng niệm và tường rào cổng ngõ

Thông báo triển khai xây dựng Ct: Nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Sơn; HM: Nâng cấp mộ, đài tưởng niệm và tường rào cổng ngõ

Thông báo triển khai thi công Công trình Nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Châu

Thông báo triển khai thi công Công trình Nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Châu

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: Nâng cấp tuyến đường ĐH18(TT Nam Phước)

Thông báo giờ Tàu chạy Tết GA TRÀ KIỆU- GIÂP THÌN -2024

Thông báo giờ tàu chạy Tết- GIÂP THÌN -2024(GA TRÀ KIỆU)