Thông báo khởi công xây dựng công trình: Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng); Hạng mục: Di dời trạm biến áp, đường dây trung, hạ thế, chiếu sáng (thuộc giải phóng mặt bằng công trình Khu dân cư Duy Trinh)

Thông báo khởi công xây dựng công trình: Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng); Hạng mục: Di dời trạm biến áp, đường dây trung, hạ thế, chiếu sáng (thuộc giải phóng mặt bằng công trình Khu dân cư Duy Trinh)

Thông báo triển khai thi công xây dựng công trình: Trường THCS Trần Cao Vân; Hạng mục: Nâng cấp nhà lớp học và khu vệ sinh

Thông báo triển khai thi công xây dựng công trình: Trường THCS Trần Cao Vân; Hạng mục: Nâng cấp nhà lớp học và khu vệ sinh

DANH MỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

DANH MỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1389/QĐ-UBND NGÀY 24/5/2021 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Thông báo lịch điều chỉnh tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện

Thông báo lịch điều chỉnh tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện

Thông báo báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty TNHH SXDV VÀ TM BÀN SƠN

Thông báo báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty TNHH SXDV VÀ TM BÀN SƠN

Thông báo khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân

Thông báo khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân

Thông báo Về việc đăng ký tham gia khai thác các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham gia khai thác các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo khởi công công trình xây dựng: Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Phù Đổng

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Phù Đổng; Hạng mục: Khối phòng học 14 phòng 02 tầng.

Phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Duy Xuyên

Phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Duy Xuyên

Thông báo triển khai xây dựng công trình trụ sở công an xã Duy Hòa

Thông báo triển khai xây dựng công trình trụ sở công an xã Duy Hòa